Moon Gates

Moon Gates | Michael Aram
 
Michael Aram Faith Sculpture
 
Michael Aram Butterfly Ginkgo 22" Moon Gate Sculpture
 
Michael Aram Black Orchid 22" Moon Gate Sculpture
 
Michael Aram Pomegranate 14" Moon Gate Sculpture
 
Michael Aram Black Iris 22" Moon Gate Sculpture
 
Michael Aram Dove 14" Moon Gate Sculpture
 
Michael Aram Fan Coral 32" Moon Gate Sculpture

Moon Gates